Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26

396 lượt xem

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26.

Phản hồi