Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn Đảng

447 lượt xem

(TTĐN) - Ngày 9/7 tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực và tới các điểm cầu cấp xã...

Phản hồi