Nghệ thuật độc đáo của Đảng trong chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

1146 lượt xem

(TTĐN) - Cách đây tròn 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, không chỉ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, mà còn là mốc son chói lọi phá tan bức thành trì tăm tối áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều yếu tố mà trong đó, thắng lợi của nghệ thuật quân sự độc đáo, tài tình của Đảng là yếu tố then chốt quyết định.

Phản hồi