Lễ trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"

30174 lượt xem

Lễ trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"

Phản hồi