Khẳng định vị thế Việt Nam với APEC, cụ thể hóa Tuyên bố chung Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ

1282 lượt xem

Khẳng định vị thế Việt Nam với APEC, cụ thể hóa Tuyên bố chung Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ

Phản hồi