Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban Đổi mới giáo dục giai đoạn 2023-2026
Giờ học trên máy tính của học sinh Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). (Ảnh: TTXVN)

Giờ học trên máy tính của học sinh Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định 154/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026 (Ủy ban).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch Ủy ban.

Các Ủy viên Thường trực Ủy ban bao gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Các Ủy viên Ủy ban gồm:

1. Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

2. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

3. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

6. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

7. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

8. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế;

11. Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

12. Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

13. Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

15. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

16. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

17. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Tổng Thư ký Ủy ban là ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014, Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất