Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng
Người dân mua sắm tại Siêu thị AEON Long Biên 9Ảnh minh họa: TTXVN)

Người dân mua sắm tại Siêu thị AEON Long Biên (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể, xét Báo cáo của Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (Hiệp hội) ngày 28/11/2022 về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2022 - 2027), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, nhất là thúc đẩy phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng và bảo vệ người tiêu dùng theo quy định; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền những cơ chế chính sách, giải pháp liên quan trong trường hợp cần thiết.

* Trước đó, ngày 25/10/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch VACOD cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành; phát huy tính chủ động, tích cực của các ủy viên Ban Chấp hành trong việc tham gia các hoạt động của Hiệp hội.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chấp hành trong tăng cường kết nối doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tăng tính liên kết vùng, liên kết ngành, liên kết liên ngành; thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương và địa phương.

Định hướng triển khai hoạt động thúc đẩy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thực hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử của doanh nhân, doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong của các ủy viên Ban Chấp hành có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, xác định chuyển đổi số là một trong những nội dung ưu tiên, trọng tâm trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 5 năm tới của Hiệp hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất