Phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến 2017

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ tuyên dương

(Ảnh : TTXVN)

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý; đặc biệt chào mừng 400 đại biểu điển hình tiên tiến - những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước đã về Thủ đô dự Lễ tuyên dương này. Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Như các đồng chí đã biết, cách đây 69 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất". Kể từ đó, tư tưởng thi đua ái quốc của Người đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng, là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta liên tục giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; nước ta, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, số lượng doanh nghiệp mới được thành lập tăng nhanh; văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ được chú trọng đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm mạnh.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và cải cách tư pháp được chú trọng; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, góp phần giữ vững môi trường hoà bình và ổn định để phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những thành tích đó có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của 400 đại biểu có mặt ở đây hôm nay.

Các phong trào thi đua trong thời gian qua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của phong trào thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020, các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan toả rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Dạy tốt, học tốt", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Vì Trường Sa, Hoàng Sa", "Dân vận khéo"; đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"... đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai tích cực, được sự hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước.

Tôi rất vui mừng và cảm phục trước những việc làm, hành động cao đẹp được nêu trong Báo cáo của Hội đồng Thi đua cùng những thước phim và các mẩu chuyện về những điển hình vừa được giao lưu, tôn vinh hôm nay. Tôi tin chắc rằng, bên cạnh 400 điển hình tiên tiến về dự Lễ tôn vinh tại Hội nghị này, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên nhiều lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc, trong các tầng lớp dân cư, kể cả đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Điều cần phân tích sâu hơn là, đằng sau những gương điển hình tiên tiến, đằng sau những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, yêu chế độ, trọng nghĩa tình, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội; là quyết tâm làm giàu cho mình và cho quê hương, đất nước; là ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn.

Chúng ta thật sự xúc động và biết ơn những tấm gương sáng đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm đến những người có hoàn cảnh éo le, khó khăn. Chúng ta vui mừng khi nghe thành tích dạy và học của các thày giáo, cô giáo và các em học sinh; những gương của cán bộ, đảng viên, của các công chức, viên chức, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, của cựu chiến binh, lực lượng vũ trang... đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, dám hy sinh, góp phần công sức của mình vì sự giàu mạnh, bình yên của quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các đồng chí, các anh chị em được tuyên dương trong buổi lễ trọng thể hôm nay. Tôi cũng đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong năm 2016 và những năm qua.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Giành được danh hiệu, giành được sự kính trọng và lòng yêu mến đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là kết quả của những cố gắng ban đầu, chặng đường sắp tới còn dài, còn gian nan lắm. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân được tuyên dương hôm nay không được chủ quan, thoả mãn, mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người mãi mãi noi theo. Tấm gương sáng là một sức mạnh to lớn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Nếu làm khoa học, làm quản lý, làm lãnh đạo thì phải lao tâm khổ tứ, ngày đêm suy nghĩ, trăn trở, tìm mọi cách sáng tạo để thúc đẩy công việc. Nếu là người lao động bình thường thì hết lòng, hết sức tận tuỵ để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, đóng góp được nhiều nhất. Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội ta, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Tôi đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở hãy tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; để cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chúc phong trào thi đua của cả nước tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất