Nghị quyết 01/NQ-CP: Khai thác các động lực tăng trưởng mới
Doanh nghiệp Việt Nam chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ra Quyết định số 60/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho ngành công thương tại Nghị quyết số 01, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chủ động triển khai giải pháp nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Công Thương bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đơn vị thuộc Bộ và với các bộ, ngành, địa phương; khắc phục hạn chế, yếu kém để thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Mặt khác, tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Ngoài ra, một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình như tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng lưu ý việc tập trung ưu tiên theo dõi, phân tích, dự báo thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sản xuất sau dịch bệnh.

Cùng đó, hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành, lĩnh vực quan trọng như: năng lượng, chế biến chế tạo, bán lẻ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu và hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác…

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Về phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao.

Rà soát, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng, đặc biệt với dự án trọng điểm về điện, dầu khí, năng lượng tái tạo, hạ tầng nhập khẩu năng lượng sơ cấp và đổi với công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án…

Mặt khác, củng cố vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; tổ chức triển khai xây dựng và trình Chính phủ, Quốc hội Luật Dầu khí…

Về xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước ngoài, Bộ trưởng yêu cầu tập trung các giải pháp nhằm thực hiện đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu.

Hơn nữa, tận dụng cơ hội từ thị trường có hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch để hướng tới xuất nhập khẩu mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 – 2025…tăng cường kết nối cung cầu, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất