Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tăng 1.255 mã hàng từ 01/1/2018

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam bao gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.

Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng so với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015, trong đó 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Danh mục được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, đưa các trích dẫn nguồn tra cứu cuối Chương như Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam để giải thích rõ về mặt hàng,...

Những thay đổi so với Danh mục 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị, là những ngành hàng có sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch chuyển thương mại, cần tăng cường quản lý về môi trường, hóa chất độc hại…

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Danh mục mới từ ngày 1/1/2018, Bộ Tài chính đang khẩn trương tiến hành chuyển đổi các biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN) và các biểu thuế FTA theo Danh mục mới, đảm bảo các cam kết song phương, đa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát trên 200 danh mục quản lý chuyên ngành nhằm áp dụng thống nhất và chuẩn hóa theo Danh mục mới./.

Hoàng Anh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất