Thường trực Ban Bí thư: Hà Nam cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Ngày 10/4, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025), 15 năm (2011 - 2025) thực hiện Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm công tác xây dựng Đảng là then chốt; bám sát, nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, thể chế hóa, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời luôn coi trọng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong đó, cần coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm; quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu tỉnh Hà Nam thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, tỉnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, hạn chế mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi khi tổ chức đại hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất