Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phản hồi

Các tin khác