Thủ tướng: Phát triển Tiền Giang với '1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh'
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cửa ngõ kết nối miền Tây với TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ

Theo Quyết định được Thủ tướng phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Để đạt mục tiêu này, Quy hoạch đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,0 - 8,0%/năm. Tỷ trọng trong GRDP của công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5 - 43,5%; dịch vụ chiếm 29,5 - 30,0%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 21,5 - 23,5%. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 9 - 10%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45 - 47%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tiền Giang trở thành nơi đáng sống, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy...

Quy hoạch đã định hướng, ưu tiên phát triển Tiền Giang với “một dải, ba tâm, bốn hành lang kinh tế, ba khâu đột phá phát triển. Trong đó, có một dải ven sông Tiền. Ba tâm là thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo. Bốn hành lang kinh tế gồm: Hành lang kinh tế theo tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; hành lang kinh tế dọc theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 50B; hành lang kinh tế theo tuyến đường bộ ven biển và Quốc lộ 50; hành lang kinh tế dọc theo sông Tiền kết nối đô thị - công nghiệp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ba khâu đột phá phát triển là hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, tỉnh Tiền Giang giới thiệu vị trí địa lý; truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng; tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển. Tỉnh công bố danh mục 40 dự án mời gọi đầu tư ở các lĩnh vực: Phát triển đô thị, khu dân cư; thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp; kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường; nông nghiệp, với tổng vốn đầu tư gần 53.000 tỷ đồng. Các dự án này sẽ cụ thể hóa Quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Tiền Giang.

Đặc biệt, Tiền Giang trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng; trao Quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng phân tích rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, các quan điểm, nhiệm vụ của công tác quy hoạch, tình hình xây dựng quy hoạch của cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch là bước quan trọng, phải triển khai thực hiện tốt theo quy hoạch, bảo đảm tính ổn định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh không cần thiết. “Triển khai quy hoạch tốt sẽ là kim chỉ nam để phát triển nhanh, bền vững, toàn diện”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học; trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, khắc phục tồn tại, hạn chế. Quy hoạch đã đưa ra quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển; phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện thời gian tới. Quy hoạch mở ra một đường hướng, không gian phát triển mới cho Tiền Giang trong bức tranh chung của cả nước.

Thủ tướng đặc biệt ấn tượng với việc quy hoạch đã định hướng, ưu tiên phát triển Tiền Giang với “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh”. Trong đó:

Một trọng tâm là: Huy động và sử dụng mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng tuyền thống là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng; đột phá vào các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, chống biến đổi khí hậu.

Hai tăng cường gồm: Tăng cường phát triển yếu tố con người theo hướng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường kết nối vùng, khu vực và quốc tế, thông qua kết nối giao thông, kết nối chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng.

Ba đẩy mạnh là: Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, toàn diện, đồng bộ và bao trùm (giao thông, y tế, giao dục, an sinh xã hội); đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phục vụ chế biến, chế tạo, nhất là các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, tạo ổn định và phát triển…

Thủ tướng thông tin nền tảng phát triển đất nước sau gần 40 năm đổi mới; các bài học kinh nghiệm và về định hướng mô hình tăng trưởng hiện đại là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Đồng thời khẳng định, đây là xu thế tất yếu, là mục tiêu của mọi quốc gia và Tiền Giang phải thay đổi mô hình tăng trưởng theo xu thế này…

Doanh nghiệp phát huy sứ mệnh trên tinh thần “ba cùng”

Thủ tướng yêu cầu Tiền Giang phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đối khí hậu.

Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng chỉ rõ, Tiền Giang phải luôn đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị để khai thác tốt vị trí trung tâm vùng Đồng bắng sông Cửu Longvới hệ thống đường bộ kết nối toàn vùng.

Tiền Giang tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển. Tỉnh tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, tỉnh cập nhật, hoàn thiện cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư; phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực (chế biến nông, thủy sản, thực phẩm, y - sinh - hóa - dược, chế biến, chế tạo, xây dựng, năng lượng tái tạo).

Mặt khác, tỉnh quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến. Tiền Giang cần tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh hoàn thiện tốt các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn, có tiềm năng; đồng thời, phát huy nội lực khai thác tốt hơn nữa tiềm năng để độ phá, vươn lên.

Hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chọn Tiền Giang thực hiện dự án, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh trên tinh thần “ba cùng” - “cùng lắng nghe, thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”. Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác; đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch của tỉnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh; đào tạo nhân lực; đóng góp ý kiến tham vấn cải cách thủ tục hành chính, góp phần tiết giảm chi phí tuân thủ; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa uỷ quyền của Thủ tướng trao Quyết định công bố quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa uỷ quyền của Thủ tướng trao Quyết định công bố quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng nhắc nhở, các doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật; thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh...

Các bộ, ngành phải giải quyết kịp thời, hiệu quả kiến nghị, đề xuất của Tiền Giang và người dân, doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ để đánh giá thực trạng, có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí...

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang: Đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, thắng lợi mới cho Tiền Giang.

Mặt khác, Tiền Giang phải phổ biến, quán triệt quy hoạch sâu rộng hơn để nhân dân hiểu, nắm rõ thông tin, từ đó ủng hộ, làm theo quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần “"Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm – Dân thụ hưởng”.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống cách mạng, đà phát triển, sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, Tiền Giang sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới theo như Quy hoạch đã công bố./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất