Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

 

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác