Tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho rằng, tình hình thế giới, trong nước sẽ tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các cấp ủy nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trong quý II, các cấp ủy quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc; phối hợp đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; các mô hình công tác dân vận…

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ khối; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong quý II/2024.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, quý I năm 2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy năm 2024 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất