Tạo đột phá trong học, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 18/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023”.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy trong giai đoạn 2021-2023 việc thực hiện hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, bài bản.

Cùng với đó là luôn sáng tạo từ việc tổ chức học tập, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau,” “trong trước, ngoài sau,” “học đi đôi với làm theo,” xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nhiệm vụ này cũng làm xuất hiện những gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận việc thực hiện Kết luận số 01 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2021-2023.

Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Nêu một số định hướng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối phải tạo ra một sự chuyển biến, đột phá, rõ nét hơn trong xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác, đi vào chiều sâu.

Đảng ủy Khối xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII và Khóa XIII.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thực hiện tốt nêu gương góp phần phát triển và ngăn chặn sớm kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực ngay tại cơ sở, trong chi bộ, trong từng đảng viên; chỉnh đốn đảng, nhất là xây dựng những phẩm chất chính trị của đảng viên và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đây là nền tảng rất quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị, cũng như từng cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tích cực, trách nhiệm hơn nữa, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lưu ý, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức lồng ghép đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng năm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Chi bộ Ban Biên tập tin Đối ngoại, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam là một trong 50 tập thể được khen thưởng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất