​Quán triệt, triển khai Kết luận 12 và Nghị quyết 169 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị do Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì, được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước; đại diện Bộ Ngoại giao; đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào cùng các cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNONN, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNONN trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa trung ương - địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan; khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nêu rõ nội dung Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2010-2026. Về quan điểm chỉ đạo, tại Kết luận 12-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là ‘bộ phận không tách rời’ của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nêu những thành tựu đã đạt được trong công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương; công tác hỗ trợ NVNONN; việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... tiếp tục được đổi mới và đạt được những bước đột phá quan trọng. Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác NVNONN thời gian qua; những điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, công tác về NVNONN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với nhiều quyết sách quan trọng. Đồng chí Lê Hải Bình khái quát những thành tựu và hạn chế trong công tác TTĐN tới cộng đồng NVNONN; cho rằng công tác này cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn, tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức và tư duy. Trong đó nhấn mạnh về tư duy, công tác TTĐN trong thời gian tới cần chủ động, kịp thời, thống nhất, sáng tạo hơn nữa; phát huy vai trò “đầu tàu” của các bộ, ban, ngành chủ lực, trong đó có Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN, Bộ Ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương,…

Đồng chí Lê Hải Bình tin tưởng trong thời gian tới, công tác TTĐN tới cộng đồng NVNONN sẽ được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả thực chất hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương về các nội dung: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài; MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động, đoàn kết NVNONN trong khối đại đoàn kết dân tộc; Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh công tác NVNONN là nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại. Việc quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của công tác NVNONN. Vì vậy, các cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao, đối ngoại cần nghiêm túc học tập, nắm vững quan điểm nội dung cốt lõi, nhất là chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước đặt ra với công tác NVNONN trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ trong đơn vị phù hợp với đặc thù của từng địa bàn và cụ thể hoá bằng kế hoạch, hành động, vận dụng đúng đắn sáng tạo trong triển khai thực hiện. Mỗi cơ quan đại diện luôn xứng đáng là mái nhà chung cho đồng bào ta ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý thống nhất và hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo Ủy ban Nhà nước về NVNONN, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao; có vai trò và ảnh hưởng ở mức độ khác nhau tới quan hệ hữu nghị giữa các nước với Việt Nam và là đại diện văn hoá Việt Nam ở các nước, giới thiệu văn hoá, truyền thống, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cả về nguồn lực kinh tế, tri thức và nguồn lực “mềm”, đóng góp cho xây dựng thương hiệu quốc gia và là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Hiện có khoảng 500.000 chuyên gia, trí thức NVNONN, chiếm tỷ lệ 10% trong cộng đồng NVNONN, đang làm việc tại các cơ sở khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở kinh doanh ở nước ngoài; nhiều doanh nhân kiều bào đã thành danh và góp mặt trong danh sách các tỷ phú thế giới; một số nhân vật gốc Việt đã tham gia chính trường sở tại ở các cấp độ khác nhau.

Kiều hối tăng trưởng trung bình 6% hàng năm. Đến hết năm 2021, đầu tư trực tiếp đã có 376 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD, có hàng nghìn doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào; lượng kiều hối của Việt Nam ở mức 18,1 tỷ USD (theo Ngân hàng Thế giới), tương đương gần 5% tổng thu nhập quốc gia. Lượng kiều hối lũy kế từ năm 1993 đến nay đạt khoảng 175 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Năm 2022, các hoạt động thường niên dành cho NVNONN được duy trì và tiếp tục tổ chức như: Xuân Quê hương; Đoàn kiều bào về dự Quốc giỗ vua Hùng; Đoàn kiều bào thăm Trường Sa, Trại hè Việt Nam… nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận 12 và Nghị quyết 169.

Phản hồi

Các tin khác