Phát huy giá trị báo, tạp chí của Đảng trong thời đại bùng nổ thông tin
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: VGP)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: VGP)

Sáng 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy TP HCM và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Ngọc Hà chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có các đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo, tổng biên tập báo đảng của 32 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân.

Cùng với đó, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Các báo, tạp chí của Đảng cũng tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trình bày báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng (Ảnh: VGP)

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trình bày báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng (Ảnh: VGP)

Cũng theo đồng chí Lê Quốc Minh, sau 3 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 173 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan Trung ương đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền.

Nhờ đó, nhiều Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng dần đi vào nền nếp. Đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay, nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng được chú trọng. Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 11 của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chưa đầy đủ và thường xuyên. Một số tổ chức đảng chưa được quán triệt công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, chưa nhận thức đầy đủ về Chỉ thị 11 nên còn lúng túng trong công tác mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng kinh phí mua nhiều loại báo không đúng theo Chỉ thị.

Việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều chi bộ mới chỉ dừng ở việc mua báo đảng, trong khi chưa thực sự quan tâm đến việc đọc, nghiên cứu, áp dụng nội dung báo, đảng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh đó, chất lượng báo, tạp chí của Đảng đã được nâng cao nhưng hình thức thể hiện vẫn còn khô khan, chưa hấp dẫn, có lúc, có thời điểm thông tin còn chậm. Số bài viết mang tính chuyên sâu, luận giải những vấn đề mới, khó, vấn đề thực tiễn đang đặt ra còn ít; nhiều bài viết mang tính kinh viện, nặng về lý luận, chưa gắn với thực tiễn cuộc sống.

Ngoài ra, có hiện tượng sử dụng sai mục đích kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Một số cơ quan, đơn vị, nhất là khối cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các nhà trường thực hiện chưa nghiêm việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, do đó, còn nhiều chi bộ, đảng bộ không có hoặc không bảo đảm số lượng báo theo quy định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trình bày tham luận tại Hội nghị (Ảnh: VGP) (Ảnh: VGP)

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê trình bày tham luận tại Hội nghị (Ảnh: VGP) (Ảnh: VGP)

Nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Tham luận tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dành cho báo chí cách mạng Việt Nam sự quan tâm đặc biệt, mà Người còn là một tấm gương sáng về niềm say mê đọc và vận dụng báo đảng. Hằng ngày, Bác đọc báo, ghi chép lại gương người tốt, việc tốt, những việc chưa tốt được báo chí phản ánh, qua đó Người kịp thời có hình thức khen thưởng cũng như nhắc nhở phù hợp.

Học tập và làm theo gương Bác, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định báo, tạp chí của Đảng là phương tiện quan trọng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, phản ánh kịp thời các vấn đề trong đời sống xã hội…

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, để việc mua và đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng tại TP HCM tiếp tục đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả cụ thể, thực chất, thời gian tới, Đảng bộ Thành phố định hướng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc mua, đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, từng cấp ủy sẽ có những giải pháp phù hợp, tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, sử dụng báo và tạp chí của Đảng.

Đồng thời, có giải pháp thực hiện chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, mục đích.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các báo, tạp chí của Đảng thuộc Thành ủy không ngừng nâng cao chất lượng thông tin và cải tiến hình thức để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, tạp chí có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng, có năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ vững vàng…

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VGP)

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VGP)

Báo Đảng không chỉ là một tờ báo bình thường

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí ngày càng trở phong phú, đa dạng với nhiều kênh thông tin đa dạng, có tác động đến tầng lớp nhân dân và các đảng viên. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì vai trò của báo giấy, của các tờ báo, tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí có giá trị cao hơn và phải phát huy giá trị ấy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa củng biểu dương các tờ báo, tạp chí của Đảng thời gian qua đã có sự sáng tạo nhằm phù hợp với tình hình mới. Điển hình là Báo Nhân dân có sự đổi mới rất lớn về hình thức, cách trình bày, nội dung, trong đó tài liệu tuyên truyền, tài liệu xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Bên cạnh đó, Tạp chí Cộng sản cũng có nhiều sự thay đổi trong 2 năm qua với nhiều chuyên đề sâu, chuyên đề đặc biệt phục vụ cho Trung ương, cho Quốc hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đầu tư có chiều sâu, đầu tư lực lượng, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả. "Không chỉ coi báo, tạp chí của Đảng là một tờ báo bình thường mà đó chính là tài liệu để sinh hoạt Đảng, để thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Các báo, tạp chí của Đảng cần quán triệt sâu sắc vai trò, tính tiên phòng của mình, là phương tiện chiến đấu sắc bén của Đảng ta trong thời đại mới. Đồng thời, cũng phải bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh chân thực, khách quan cuộc sống để tạo sự quan tâm của đông đảo người dân.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vai trò của người đứng đầu các cơ quan báo Đảng cũng rất quan trọng. Người đứng đầu phải quan tâm đồng bộ, có định hướng, có tổ chức, có thu hoạch, đánh giá, làm sao tờ báo, tờ tạp chí được sử dụng đúng mục đích, tạo sự quan tâm của xã hội. Bên cạnh đó là phải phát huy giá trị của những bài viết đăng trên báo, tập chí của Đảng.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, giám sát; gắn với đó là công tác lãnh đạo của cấp ủy các địa phương, các đơn vị.

Báo Đảng cũng cần phải thích ứng với cuộc cách mạng 4.0, kết hợp với công nghệ để thúc đẩy truyền thông đạt hiệu quả cao hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất