Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

16 giờ, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất