Nâng cao nhận thức cho cán bộ về công tác thông tin đối ngoại
Báo cáo viên Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo viên Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, các học viên đã nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, cung cấp thông tin những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 9 tháng của năm 2022.

Đây là những nội dung quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về đối ngoại, giúp các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giới thiệu các chủ trương, chính sách kêu gọi đầu tư, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để công tác thông tin đối ngoại của tỉnh phát triển, đáp ứng yêu cầu, các cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh cần tập trung triển khai, quán triệt sâu sắc quan điểm và nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về thông tin đối ngoại; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua công tác thông tin đối ngoại.

Các cấp ủy, sở, ngành, địa phương cần tập trung thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường các cơ chế phối hợp, tạo thống nhất, đồng bộ trong triển khai công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận, kịp thời phản ánh, đề xuất các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác