Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ bàn giao và khánh thành Toà nhà Quốc hội mới - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao mô hình Toà nhà Quốc hội mới tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith). (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ bàn giao và khánh thành Toà nhà Quốc hội mới - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao mô hình Toà nhà Quốc hội mới tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith). (Ảnh: TTXVN)

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ban, ngành và các địa phương hai nước đã chủ động, tích cực phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định, kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai bên và đạt được những thành quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở mỗi nước; tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của hai Đảng, hai nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước

Trong giai đoạn vừa qua, hai bên luôn khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có, là quy luật phát triển, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, cần được giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Hai bên đã phát huy những cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời triển khai những cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược; thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nổi bật có các chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,  Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Lào. Bên cạnh đó, chuyến thăm của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng của hai bên;… ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác; tập trung triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và Tuyên bố chung được ký kết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước... góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thỏa thuận.

Quốc hội, Mặt trận, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương hai nước đã ký kết và tích cực triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương và thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác mà hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt, liên quan đến các vấn đề lý luận, thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm về công cuộc đổi mới phát triển đất nước, từ năm 2016 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 4 cuộc hội thảo lý luận với các chủ đề: Hội nhập quốc tế: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào; Phát triển nhanh, bền vững; Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, nhiều sự kiện quan trọng đã được tổ chức với các hoạt động phong phú, sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (năm 2017). Nhân các ngày lễ quan trọng, lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước đều gửi thư, điện chúc mừng, thăm hỏi lẫn nhau. Hai bên luôn phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ, nhân các sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa hai nước; triển khai xây dựng một số công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam - Lào ở mỗi nước, như hoàn thành Tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại tỉnh Xaisomboun; khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại khu di tích Lao Khô thuộc tỉnh Sơn La (năm 2017); hoàn thành Dự án biên dịch các bộ sách kinh điển Mác - Ăng-ghen, Lê-nin và Hồ Chí Minh Toàn tập sang tiếng Lào và bộ phim tài liệu Chủ tịch Kaysone Phomvihane sang tiếng Việt; tặng thưởng huân chương, huy chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 2 nước. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Việt Nam và Lào phải tạm hoãn nhiều hoạt động đối ngoại, nhưng vẫn cố gắng duy trì thường xuyên một số chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao bằng các hình thức phù hợp. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng và bầu cử thành công đại biểu Quốc hội ở mỗi nước. Hai bên thường có các cuộc điện đàm giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cuộc hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và một số bộ, ngành của hai nước. Đã tổ chức thành công các chuyến thăm, các kỳ họp lần thứ 42, 43 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Đặc biệt, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào cuối tháng 6-2021 đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước là đặc biệt coi trọng gìn giữ, không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại Việt Nam - Lào

Hai bên luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm ổn định chính trị, an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; thực hiện tốt Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước. Hai bên đã hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (1), ký kết thành công hai văn kiện pháp lý quan trọng năm 2016, gồm “Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới Việt Nam - Lào” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”; duy trì cơ chế cuộc họp thường niên giữa hai Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào; cơ bản hoàn thành Thỏa thuận cấp cao Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, phát triển toàn diện; khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này để chống nước kia; tăng cường tổ chức tuần tra chung, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra giám sát tại các cửa khẩu; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng quân đội hai nước; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; ngăn chặn và xử lý nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép, nạn buôn lậu, vận chuyển ma túy, mua bán trái phép người và những vấn đề tiêu cực khác nảy sinh tại khu vực biên giới hai nước; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các cụm, bản; phối hợp, tu bổ các tượng đài biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào tại Lào; phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Về đối ngoại, hai bên thiết lập và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế tham vấn thường niên cấp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động tại các diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước.

Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung tại khu vực Cột mốc quốc giới 605 thuộc khu vực biên giới Việt Nam – Lào. (Ảnh: TTXVN)

Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung tại khu vực Cột mốc quốc giới 605 thuộc khu vực biên giới Việt Nam – Lào. (Ảnh: TTXVN)

Chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật

Việt Nam và Lào tích cực triển khai các hiệp định giữa hai Chính phủ và thỏa thuận tại các kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ; tích cực triển khai Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Về đầu tư, tính đến nay, Việt Nam có 413 dự án đầu tư sang Lào, với tổng số vốn đầu tư đạt 4,22 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với năm 2010 và đã giải ngân lũy kế khoảng 2,2 tỷ USD. Một số dự án lớn đã hoàn thành, phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người dân Lào, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của mỗi nước (2). Từ năm 2016 đến năm 2020, hai bên tích cực triển khai và đưa vào sử dụng 28 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ, trong đó có dự án trọng điểm như Bệnh viện Hữu nghị tại tỉnh Houaphanh và tỉnh Xiengkhuang của Lào. Đặc biệt, hai bên hoàn thành dự án công trình Nhà Quốc hội mới của Lào. Đây là món quà của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Về thương mại, hai bên tiếp tục thúc đẩy, đàm phán và ký kết nhiều văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thương mại (Hiệp định thương mại song phương mới, Hiệp định thương mại biên giới, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào, Đề án phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào…); chủ động, tích cực triển khai các văn kiện đã ký kết và cơ chế “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh, tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại. Trong giai đoạn 2016 - 2020, kim ngạch thương mại cơ bản có sự tăng trưởng, đến nay đã đạt trên 1 tỷ USD và đã có những bước phát triển tích cực với những thay đổi về chất mang tính bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 671,7 triệu USD. Các cơ chế ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước đều được hai bên tiếp tục triển khai và danh mục ngày càng được mở rộng.

Về giao thông vận tải, hai bên tiếp tục tập trung thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, hai bên phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm; triển khai Hiệp định hợp tác và đầu tư phát triển cụm bến cảng 1, 2, 3 tại cảng Vũng Áng; cơ bản hoàn thành dự án xây dựng sân bay Nongkhang tại tỉnh Houaphan. Hai bên ký kết Thỏa thuận về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn; phối hợp đề nghị Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xem xét triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về giao thông vận tải.

Về lĩnh vực năng lượng điện, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030 và Hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác mua bán điện từ các công trình điện gió…

Về lĩnh vực y tế, công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân Lào tại Việt Nam, nhất là tại các tỉnh có chung đường biên giới và công tác phối hợp khám, chữa bệnh từ xa tiếp tục được quan tâm thúc đẩy; Việt Nam luôn tạo điều kiện giúp Lào đào tạo cán bộ y tế; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân

Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 đã tạo ra sự thay đổi tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của Lào, trong đó điểm nhấn là việc triển khai xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao công tác quản lý, tiếp nhận, đào tạo du học sinh Lào, điều chỉnh các chế độ học phí, sinh hoạt phí, tạo điều kiện cho công tác đào tạo ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về số lượng và chất lượng. Hai bên phối hợp đẩy mạnh phong trào học tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo và các cơ quan của Lào; hoàn thành biên soạn và bàn giao chương trình tiếng Việt (thực hiện thí điểm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào để giảng dạy tại các trường trung học có nhu cầu và có đủ điều kiện tại Lào; biên soạn sách giáo khoa tiếng Việt cho học sinh Lào; thí điểm dạy song ngữ Việt - Lào trong Trường song ngữ Nguyễn Du, xây dựng từ điển Việt - Lào. Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức công tác dạy và học của học sinh, sinh viên; đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ tại Lào; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề thông qua cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy nghề của Lào; triển khai hợp tác hiệu quả trong tập huấn tay nghề cho các thí sinh Lào tham dự Hội thi tay nghề ASEAN hằng năm. Cuối năm 2020, hai bên đã ký kết Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030.

Trụ sở Ngân hàng liên doanh Lào - Việt tại Thủ đô Vientiane . (Ảnh: TTXVN)

Trụ sở Ngân hàng liên doanh Lào - Việt tại Thủ đô Vientiane . (Ảnh: TTXVN)

Trong các chuyến thăm lẫn nhau, hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xóa nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Hoạt động đối ngoại nhân dân được hai nước quan tâm thường xuyên; nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy  quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Việt Nam - Lào cùng hướng tới tương lai

Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở mỗi nước, hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt trong tình hình mới, trên cơ sở nhất quán các nguyên tắc mà hai Đảng đã thống nhất, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương của hai nước; duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước bằng nhiều hình thức linh hoạt nhằm tạo sự gắn bó, tin cậy; trao đổi kịp thời, thống nhất những chủ trương, chính sách, biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; duy trì cơ chế cử đặc phái viên khi cần thiết để trao đổi thống nhất và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hai là, củng cố và tăng cường nhận thức chung của hai Đảng, hai Nhà nước về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Duy trì quan hệ bền chặt trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tạo sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Ba là, tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, nhất là những vấn đề mới có tác động trực tiếp đến hai nước; duy trì và nâng cao hiệu quả của các cuộc hội thảo lý luận - thực tiễn giữa hai Đảng, các tọa đàm, các hình thức trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, trong đó có việc đi sâu chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Bốn là, thường xuyên chăm lo giữ gìn, vun đắp tình cảm đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, bằng các hình thức như: 1- Tăng cường các hình thức giao lưu hữu nghị thiết thực giữa nhân dân hai nước, nhất là mở rộng giao lưu thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, quân đội, công an; 2- Phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; 3- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập và phổ biến sâu rộng bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” trong các trường học; 4- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện Buôn Đôn tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào cho cộng đồng dân tộc Lào cư trú trên địa bàn huyện Buôn Đôn. (Ảnh: TTXVN)

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện Buôn Đôn tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào cho cộng đồng dân tộc Lào cư trú trên địa bàn huyện Buôn Đôn. (Ảnh: TTXVN)

Năm là, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, coi đây là nền tảng và là chất keo gắn kết mối quan hệ bền vững giữa hai nước. Hai bên cần tích cực triển khai có hiệu quả Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030; Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Chính phủ; tiếp tục đổi mới triệt để và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế để phù hợp với thông lệ quốc tế, song phải có ưu tiên, ưu đãi tương xứng với tính chất mối quan hệ đặc biệt; tăng cường tính kết nối về giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý vĩ mô giữa hai nước; có các chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; triển khai đồng bộ các giải pháp để gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào để phát triển kinh tế - xã hội bền vững; khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh tại mỗi nước; tập trung tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Lào.

Sáu là, tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn lậu và vận chuyển trái phép chất gây nghiện.

Bảy là, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế tham vấn thường niên cấp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao và các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại.

Tám là, mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau giữa Quốc hội, Mặt trận, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương của hai nước.

Chín là, tiếp tục triển khai, tổ chức các sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước (Ngày thành lập Đảng, Quốc khánh, Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane...).

Mối quan hệ Việt Nam - Lào là nhân tố vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cùng với nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, chúng ta tin tưởng trong giai đoạn tới, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

--------------------------

(1) Hai bên đã tôn tạo, cắm mới 905 vị trí, tương đương 1.002 cột mốc và cột dấu, trong đó cắm bổ sung 168 cọc dấu; xác định tổng chiều dài đường biên giới Việt Nam - Lào là 2.337,459km

 (2) Dự án Xê-ca-mản 1; khách sạn Mường Thanh - Viêng Chăn, khách sạn Crown Plaza; Viettel; dự án xây dựng khu nhà ở Nòng-thà của Tập đoàn Hà Đô; các ngân hàng liên doanh Lào - Việt Nam, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank; PV Oil, Petrolimex và một số dự án của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất