Khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Phiên họp này diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng, trong đó Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Sau phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thông qua 7 luật và 4 Nghị quyết. Ngoài ra Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tình hình pháp triển kinh tế xã hội năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Về công tác xây dựng pháp luật: Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đồng thời cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất