Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc xã Quảng Tân
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cùng các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng các dân tộc xã Quảng Tân (Quảng Ninh)

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cùng các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng các dân tộc xã Quảng Tân (Quảng Ninh)

Năm qua, gần 350 hộ dân các dân tộc ở thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình (xã Quảng Tân) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đưa các giống cây trồng chất lượng cao vào canh tác, nỗ lực xoá nhà tạm, dột nát. Đến nay, cả 3 thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm; Phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều gương gia đình văn hóa, người tốt, việc tốt, những điển hình mới thi đua phát triển sản xuất.

Vui mừng khi về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương biểu dương những kết quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo của nhân dân các thôn. Đây là kết quả của sự đoàn kết, chung tay nỗ lực của tập thể các thôn, bản và bà con nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị nhân dân các thôn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, làm nền tảng để địa phương tiếp tục đạt được những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân. Chính quyền địa phương chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và máy tính cho người dân 3 thôn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và máy tính cho người dân 3 thôn

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tặng 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và 3 máy tính cho nhân dân các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất