Đồng chí Lại Xuân Môn tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Cuba Prensa Latina
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đồng chí Luis Enrique Gonzalez Acosta, Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đồng chí Luis Enrique González Acosta, Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta cảm ơn đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn công tác.

Thông báo về kết quả làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Luis Enrique González Acosta cho biết, trong những năm qua hãng Thông tấn Prensa Latina đã hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam trong việc biên tập, hiệu đính, in ấn, phát hành báo ảnh Việt Nam bằng phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Hãng Prensa Latina cũng cử phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhưng đồng thời hãng cũng phối hợp chặt chẽ để chuyển tải lại những thông tin của Thông tấn xã Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha tới các đồng chí lãnh đạo, độc giả và các cơ quan của Cuba quan tâm đến Việt Nam.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đồng chí Luis Enrique Gonzalez Acosta, Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đồng chí Luis Enrique González Acosta, Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Luis Enrique González Acosta cùng thành viên đoàn công tác đã tới thăm Ban Tuyên giáo Trung ương. Giới thiệu một số nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ: Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ phấn khởi về những kết quả hợp tác có hiệu quả giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng Thông tấn Prensa Latina. Mặc dù trong hai năm vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên toàn cầu, trong đó có ở cả Việt Nam và Cuba, không tổ chức các đoàn thăm và làm việc trực tiếp, nhưng sự hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng Thông tấn Prensa Latina đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, in và phát hành Báo ảnh Việt Nam, hợp tác chuyên gia, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau. Các chương trình hợp tác giữa hai hãng thông tấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Lại Xuân Môn đã thông tin với đoàn công tác về những thành tựu hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao…

Ngày 11/10/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

Mặc dù vậy, các thế lực thù địch vẫn không ngừng đưa ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, tìm mọi thủ đoạn hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, các cơ quan thông tấn báo chí cần kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định đây là cuộc đấu tranh liên tục, bền bỉ, lâu dài và là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt.

Các đồng chí tại buổi tiếp chụp ảnh chung.

Các đồng chí tại buổi tiếp chụp ảnh chung.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong thời gian tới Thông tấn xã Việt Nam và hãng Thông tấn Prensa Latina nên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực truyền thông, để đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đồng chí Luis Enrique González Acosta khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn là quan hệ mang tính chiến lược và càng mang tính chiến lược trên mặt trận chống lại tin giả, tin sai lệnh của các thế lực thù địch. Những kinh nghiệm của các cơ quan truyền thông của Việt Nam là rất quý, hãng Thông tấn Prensa Latina luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác truyền thông./.

Phản hồi

Các tin khác