Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ một địa phương chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm đổi mới của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, giữ vững vị trí là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng trở nên văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh 9 năm liên tiếp đạt được tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tư duy phát triển sáng tạo, đột phá của Đảng bộ tỉnh, với nhiều mô hình hay, cách làm tiên phong, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong quy hoạch phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kiên trì đẩy mạnh chuyển đổi từ nâu sang xanh... là những bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao thu nhập cho nhân dân và thu hẹp bất bình đẳng xã hội; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng... để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã có cuộc khảo sát tại Khu công nghiệp Amata City Hạ Long và Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, 40 năm đổi mới, hơn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, tỉnh Quảng Ninh đã luôn tìm tòi và đột phá đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân, không ngừng đổi mới tư duy phát triển nhanh, bền vững. Nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương những năm đầu đổi mới, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” với 6 đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Quảng Ninh đã rút ra bài học kinh nhiệm qua 40 năm thực hiện đổi mới đường lối của Đảng là: Luôn kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt, phải gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm, phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại là trọng yếu thường xuyên; phải dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu liêm chính, kỷ cương, dấn thân, sáng tạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Quảng Ninh phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thắt chặt quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất