Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Trên cơ sở Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chiều tối nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban thường vụ tỉnh Nghệ An về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm xây dựng một số, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết, theo đó tỉnh Nghệ An đã đề xuất các nhóm vấn đề liên quan đến chính sách về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; chính sách về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; chính sách về quản lý đầu tư; phát triển kinh tế biển; tổ chức bộ máy, biên chế…

Phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã giao cho Đảng đoàn Quốc hội rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 của Quốc hội khóa 15 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, phấn đấu để xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;  đồng thời có cơ chế chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Trong đó, xác định mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ  được bảo tồn và phát  huy...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với những mục tiêu mang tính dài hạn như vậy, trong bối cảnh hiện này, cần có một nghị quyết mới chuyển tiếp để thay cho cả hai nghị quyết trước đó.

Chủ tịch Quốc hội nói: "Về tiến độ, Ủy ban Pháp luật cùng với Bộ Tư pháp, Chính phủ nghiên cứu, xem xét trình với Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Thời gian dự kiến sẽ trình vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sắp tới. Về chính sách, Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An nghiên cứu, tiếp thu ý kiến bước đầu của Ủy ban Tài chính Ngân sách, các bộ ngành, Đảng đoàn Quốc hội, để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ về nội dung dự thảo Nghị quyết. Tinh thần Nghị quyết, chính sách đã được áp dụng cho các địa phương khác hiện nay đang triển khai, về cơ bản đồng ý tiếp tục áp dụng cho Nghệ An nhưng phải tính toán thêm về sự cần thiết, về tính khả thi".

Tán thành những chính sách mới trong dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh Nghệ An rà soát lại những chính sách mà các luật vừa được Quốc hội ban hành sẽ có hiệu lực, để tránh trùng lắp trong Nghị quyết; các chính sách khi hoàn thiện phải bảo đảm bảo dễ thực hiện, khả thi.

Về nguồn lực, Nghệ An là tỉnh đất chật, người đông, nên cần có sự hỗ của Trung ương, trong đó phải xác định hệ số cụ thể cho Nghệ An; về đầu tư, xây dựng, nên tăng cường phân cấp đầu tư cho tỉnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị với một số chính sách khác đã có trong các nghị quyết của Quốc hội với TP Hồ Chí Minh, Luật Thủ đô, liên quan đến lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, chính quyền địa phương, văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng giao thông, cần nghiên cứu áp dụng tối đa các chính sách để khả thi với điều kiện của địa phương.

Đối với Thành phố Vinh, nghị quyết nên nghiên cứu kinh nghiệm phân  cấp, phân quyền như cho TP Thủ Đức, cần tăng thêm thẩm quyền, trách nhiệm, từ đó có những kiến nghị, đề xuất chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế tương xứng với thành phố trực thuộc được ủy quyền.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tinh thần như  Luật Thủ đô, đối với những vấn đề về tổ chức, biên chế, bộ máy nếu có khác biệt so với hiện tại cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Nhưng tinh thần chung có quy định trong nghị quyết để dễ thực hiện.

Nhất trí cao về chủ trương ban hành nghị quyết đặc thù cho tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau cuộc họp này, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tham gia cùng Bộ Kế hoạch đầu tư với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thiện, sớm trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất