Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 7 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất