Chúc mừng Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tại TP Hồ Chí Minh nhân Đại lễ Raya Idil Adha
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà chúc mừng đại diện ban Quản trị các Thánh thường, Tiểu Thánh đường và các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung trên địa bàn Thành phố.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà chúc mừng đại diện ban Quản trị các Thánh thường, Tiểu Thánh đường và các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu chúc mừng, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những năm qua, phát huy tinh thần đạo hạnh của Nabi Muhammad với giáo lý “chân - thiện - mỹ” mang tính thực tiễn, khoa học, rất sát tư tưởng quảng đại quần chúng của đạo Hồi, cùng với công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, Mặt trận các cấp, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo, Ban Quản trị Thánh đường, Tiểu Thánh đường, các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung của Thành phố đã hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao lòng tự hào dân tộc, sát cánh cùng nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thành phố nói chung và đồng bào Hồi giáo nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị.

Chia sẻ một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, ông Phạm Minh Tuấn vui mừng cho rằng, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp cùng với sự nỗ lực của cả cộng đồng Hồi giáo Thành phố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt những gia đình gặp nhiều khó khăn về đời sống đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; nhiều người thành đạt trên tất cả lĩnh vực, góp phần vào thành tựu chung của địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn và tin tưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Ban Quản trị Thánh đường, Tiểu Thánh đường, các điểm sinh hoạt Hồi giáo tiếp tục đoàn kết, cùng với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào Hồi giáo nâng cao nhận thức về sự hội nhập và phát triển của đất nước. Đồng thời, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa; giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, tôn giáo góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua đó, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cộng đồng đồng bào Hồi giáo Thành phố, ông Châu Ly, Chánh Văn phòng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh cho biết, đồng bào Hồi giáo trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cơ bản cuộc sống của đồng bào tương đối ổn định. Ban Đại diện đã làm tốt công tác tuyên truyền để các Ban Quản trị Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực nắm rõ, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Châu Ly, thời gian qua, các Ban Quản trị và đồng bào Hồi giáo trên địa bàn Thành phố luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận phát động; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động của Ban Dân tộc Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức; tham gia hoạt động gặp mặt cộng đồng Hồi giáo chào mừng tháng chay Ramadan; tổ chức hoạt động tham quan, du lịch, hành hương…

Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1445 - Dương lịch 2024 là lễ đón năm mới của người Hồi giáo diễn ra từ ngày 9 - 13 tháng 12 lịch Hồi giáo (từ ngày 16 - 19/6 Dương lịch). Đây là một trong hai kỳ lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Hồi giáo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất