Chủ tịch Quốc hội: Ưu tiên công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ưu tiên công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ưu tiên công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nhằm thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội lãnh đạo Quốc hội để xem xét về kết quả công tác chủ yếu tháng 3 và Quý I; thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 4 và Quý II.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, quý 1, căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 02 Kỳ họp bất thường của Quốc hội, 08 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 02 luật, 04 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 08 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tổ chức thành công Hội nghị ĐBQH chuyên trách và 05 Hội nghị của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội…

Công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động lập pháp tiếp tục được ưu tiên, chú trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên, bám sát Kết luận 19 của Bộ Chính trị, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Kế hoạch số 81-của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, bổ sung 19 nhiệm vụ lập pháp mới vào Kế hoạch số 81 nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, chủ động hơn nữa trong mọi mặt, đồng thời tăng cường công tác phối hợp cả bên trong, bên ngoài trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, chủ động hơn nữa trong mọi mặt, đồng thời tăng cường công tác phối hợp cả bên trong, bên ngoài trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, phục vụ triển khai tích cực hoạt động của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của UBTVQH và  Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Tham mưu, phục vụ ban hành 02 nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 02 nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 về nhân sự.

Các công tác đối ngoại bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, được triển khai một cách chủ động, tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, song phương và đa phương. Công tác đại biểu, công tác dân nguyện, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, ngày càng đi vào nề nếp.

Trong quý II này, các cơ quan của Quốc hội sẽ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đối với 09 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết;  hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Sau khi nghe ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trong tháng 3 và quý I,  các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn, khoa học; bám sát kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội, đồng thời thực hiện linh hoạt các phát sinh; công tác của các cơ quan nhậy bén, sát với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động của Quốc hội triển khai toàn diện trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; công tác dân nguyện; đối ngoại; công tác tham mưu; giám sát, chỉ đạo hoạt động của HĐND; tổ chức tốt các kì họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các thiết chế trong tổ chức chính trị...v.v. Khối lượng, chất lượng các công việc đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan của Quốc hội đạt được; các cán bộ công chức đã luôn tận tụy, tâm huyết, đáp ứng vào thành công chung của Quốc hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: "Về công tác của tháng 4, quý 2, trọng điểm là chuẩn bị phục vụ cho hội nghị Trung ương 9; kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 và trước đó, phiên họp lần thứ 32, 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc để rà soát tổng thể những nội dung công việc từ nay đến hết quý II. 

Toàn cảnh buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp.

Đối với các văn bản pháp luật và văn bản có tính quy phạm pháp luật, phải rà soát đưa vào chương trình của phiên họp Ủy ban Thường vụ lần thứ 32, 33 theo một số nguyên tắc. Thứ nhất, tất cả các nội dung từ giờ đến hết quý 2, ưu tiên trước hết cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Thứ hai, tất cả các luật và dự thảo nghị quyết, nếu chưa có trong chương trình Quốc hội quyết định thì phải yêu cầu Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ trình để Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét qua Ủy ban Pháp luật đưa vào chương trình kỳ họp".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký rà lại văn bản gửi cho các cơ quan của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung vào chương trình một cách khoa học nhằm có thể thống kê được những nội dung chậm, những đơn vị chậm và trách nhiệm thuộc về ai.

Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát hoàn thành các chương trình của Đảng Đoàn, Văn phòng Quốc hội; đối với một số dự án luật có thể tổ chức thêm một số buổi làm việc để đáp ứng yêu cầu về chất lượng; cần thực hiện ngay công tác khen thưởng đột xuất tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan của Quốc hội rà soát quy trình, quy chế về bảo mật thông tin, quy chế văn thư, lưu trữ, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, vấn đề kỷ luật phát ngôn.

Các đơn vị rà soát và yêu cầu các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về thực thi công chức và công vụ. Các cơ quan của Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, chủ động hơn nữa trong mọi mặt, đồng thời tăng cường công tác phối hợp cả bên trong, bên ngoài trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất