Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự lễ buộc chỉ cổ tay cầu may
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đại biểu hai nước tại Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đại biểu hai nước tại Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các nghệ sỹ hai nước biểu diễn nghệ thuật chào mừng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các nghệ sỹ hai nước biểu diễn nghệ thuật chào mừng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất