Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên

Trong những năm qua kinh tế của phường Điện Biên ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong phường ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực, trên điạ bàn phường không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Đặc biệt, năm 2022 phường Điện Biên được lựa chọn xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị. Nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân triển khai các hoạt động với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Đồng thời phường tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đến nay toàn phường có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98 %; 8/8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phường Điện Biên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của con người Hà Nội; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch”.

Chủ tịch nước tặng quà cho phường Điện Biên.

Chủ tịch nước tặng quà cho phường Điện Biên.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận tổ quốc và đoàn thể cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp giải quyết.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phường Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng người dân, mỗi hộ gia đình phải được tham gia, bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Điện Biên./.

Phản hồi

Các tin khác