Bảo đảm tính minh bạch trong công tác quy hoạch
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp (Ảnh: Quang Khánh)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp (Ảnh: Quang Khánh)

Cụ thể hóa giải pháp về nguồn lực

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thời gian qua, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân.

Thống nhất việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) quốc gia là cần thiết, nhiều ĐBQH cho rằng, Quy hoạch và Kế hoạch đã bám sát các quan điểm của Đảng, chủ trương của Quốc hội đối với công tác quản lý tài nguyên đất đai, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) cho rằng, về xây dựng quy hoạch đất, các chỉ tiêu quy hoạch đất quốc gia mới chỉ đề cập đến thông tin dưới dạng thống kê, chưa phân tích các chất lượng của quy hoạch. Do đó, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đề nghị cơ quan tham mưu có giải trình cụ thể về các diện tích quy hoạch như có sự so sánh với Quy hoạch thời kỳ, đồng thời có giải trình, so sánh cơ sở để xây dựng các cơ cấu sử dụng đất nhằm bảo đảm tính minh bạch trong công tác quy hoạch.

Về giải pháp tổ chức thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo đã đưa ra 6 giải pháp, trong đó, giải pháp về nguồn lực được Chính phủ đưa ra, đó là ưu tiên đầu tư công cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt trong 5 năm đầu kỳ để dẫn dắt đầu tư tư nhân; tạo quỹ đất phụ cận của các công trình để đấu giá quyền sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai.

Đối với nhóm giải pháp về nguồn lực, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho rằng, cần phải cụ thể hơn, như: việc huy động, tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và địa phương; thực hiện cơ chế công tư kết hợp giữa nhiều hình thức huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, đón các làn sóng chuyển dịch đầu tư thời kỳ hậu Covid-19. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, tín dụng; cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách chính quyền, minh bạch, linh hoạt và chủ động hơn…

Cần giảm diện tích đất bãi thải

Đi vào một số chỉ tiêu cụ thể, các ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (Long An), Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận)… cho rằng, chỉ tiêu quy hoạch “đất bãi thải, xử lý chất thải” đến năm 2030 tăng 10 nghìn ha so với năm 2020, lên là 18,17 nghìn ha là bất hợp lý.

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (Long An) phát biểu tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (Long An) phát biểu tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Theo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Báo cáo thẩm tra đã chỉ rõ, việc thực hiện chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải giai đoạn 2010 - 2020 đạt rất thấp (chỉ 37,29%). Qua theo dõi, giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho thấy, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất để làm khu xử lý chất thải rắn rất khó khăn, đặc biệt là tại các tỉnh có diện tích nhỏ; trong khi thực tiễn, một số khu vực diện tích đất bãi thải lớn đã gây nhiều hệ lụy cho môi trường.

Bên cạnh đó, việc tăng chỉ tiêu này hiện không rõ là do tăng diện tích đất cho bãi thải hay diện tích đất cho xử lý chất thải. Trong khi đó, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xử lý chất thải. Do vậy, các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến môi trường cần phải bám sát định hướng này.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị, Chính phủ cần rà soát chỉ tiêu này theo hướng giảm diện tích đất bãi thải, bố trí quy hoạch đất cho xử lý chất thải (chất thải rắn, nước thải), quy hoạch các điểm trung chuyển rác thải tại các đô thị, khu vực nông thôn một cách hợp lý. Ngoài ra, Quốc hội cần tăng cường giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải để làm rõ hơn nội dung này./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất