Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT tăng cường phối hợp công tác
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Phó Trưởng ban Thường trực Lại Xuân Môn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Quang cảnh Lễ ký kết (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài Nguyên Môi trường.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám. Đây là những lĩnh vực quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ chất lượng môi trường sống của người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân. Qua đó, giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng chỉ số cải cách hành chính từ thứ 16 lên thứ 5 trong số các bộ, ngành. Chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận năm 2020 tăng 10% so với năm 2016. Số lượng đơn khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai đã giảm 38% so với giai đoạn trước. Tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm từ 12,53% năm 2016 xuống còn 4,03% năm 2020…

Bộ Trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, việc ký kết Chương trình phối hợp sẽ thúc đẩy sự gắn kết, hiệu quả giữa các đơn vị, cơ quan tuyên giáo các cấp với ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội; lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ nhân dân, doanh nghiệp… để xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hài lòng của nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng nội dung chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Theo tinh thần Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm tốt hơn việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Để Chương trình phối hợp công tác giữa hai bên đạt kết quả tốt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần thực hiện việc kết hợp “xây” và “chống”, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, gây cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên cần phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý, các mô hình, kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống tuyên giáo. Hai bên phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất