Hai nhà xuất bản Việt Nam - Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác
Quang cảnh Lễ ký kết

Quang cảnh Lễ ký kết

Dự Lễ ký kết, về phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc có đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; lãnh đạo Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc.

Về phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số ban, bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Từ nhiều năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) đã xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác trong công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mối quan hệ hợp tác được thiết lập từ thập niên 60 của thế kỷ XX, từ năm 1993 bắt đầu thiết lập cơ chế thăm viếng và làm việc định kỳ. Với vai trò là đơn vị xuất bản quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực xuất bản, có nhiều đóng góp tích cực trong việc trao đổi về xây dựng và quản lý đất nước giữa hai Đảng cũng như giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Để tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Nhà xuất bản trong thời gian tới (từ năm 2023 đến năm 2028), đồng thời thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc, hai bên nhất trí ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Nội dung công tác phối hợp giữa hai cơ quan gồm:

Một là, xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản với việc định kỳ cung cấp và giới thiệu những thông tin cần thiết có liên quan đến ấn phẩm; giới thiệu những đầu sách trọng tâm, trọng điểm có tính tiêu biểu của mỗi bên, trọng tâm là giao lưu xuất bản.

Hai là, hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam - Trung Quốc với các hoạt động như hội thảo, hội đàm trao đổi.

Ba là, thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền. Hai Nhà xuất bản sẽ là cơ quan dịch vụ đại diện bản quyền cho nhau ở Việt Nam và Trung Quốc.

Bốn là, xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn cho nhau. Cử cán bộ, nhân viên sang thăm, khảo sát và nghiên cứu, học hỏi nghiệp vụ lẫn nhau, mở rộng quy mô và phạm vi giao lưu về con người, chuẩn bị nhân tài phục vụ sự giao lưu và hợp tác văn hoá giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Năm là, hình thành cơ chế dịch vụ cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau. Hai Nhà xuất bản hỗ trợ nhau tham gia các hội chợ sách quốc tế và các hoạt động nghiệp vụ khác tổ chức tại Việt Nam và Trung Quốc, hỗ trợ và giúp đỡ các hoạt động của nhau.

Sáu là, tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn định kỳ.

Bảy là, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam, Trung Quốc giao phó.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện (tập 2).


Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ

Lễ ký kết được tổ chức thành công góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác