Dần hình thành văn hóa an sinh, tăng quyền lợi cho người lao động
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 27/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; nhấn mạnh việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội trên tinh thần hình thành văn hóa an sinh, tăng quyền lợi cho người lao động.

Quốc hội lần đầu tiên thảo luận trực tiếp về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020 đã nhận được 267 ý kiến thảo luận tại tổ và nhiều ý kiến trực tuyến của các đại biểu Quốc hội góp ý kiến về vấn đề này.

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực của đại biểu Quốc hội; đồng thời bày tỏ tin tưởng, sau kỳ họp sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới về nhận thức, trách nhiệm, hành động trong triển khai và phát triển các chính sách bảo hiểm xã hội - một trong những trụ cột quan trọng nhất của chính sách an sinh xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam bắt đầu triển khai từ năm 1995, song đến nay đã có bước phát triển tương đối nhanh, phù hợp với thực tiễn đất nước, cơ bản đáp ứng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việt Nam đã triển khai 8/9 loại hình chính sách bảo hiểm xã hội. Đến nay, Quỹ Bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước có quy mô lớn nhất, bên cạnh ngân sách nhà nước.

Quy mô Quỹ Bảo hiểm xã hội có bước phát triển rất nhanh. Năm 1998, kết dư khoảng 7.500 tỷ đồng nhưng đến hết năm 2020, quy mô đã tăng gấp 120 lần, tức kết dư hơn 1 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước 20%. Các quỹ ngắn hạn cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, chính sách. Đến nay, kết dư tương đối an toàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, chủ sở hữu lao động thời gian qua, sau khi báo cáo cấp thẩm quyền và được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 5 nghị quyết và các quyết định liên quan, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ kết dư và các Quỹ Bảo hiểm xã hội với tổng mức hỗ trợ trên 50.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, 30.000 tỷ đồng tiền mặt, còn 20.000 tỷ đồng từ việc miễn, giảm các chính sách, miễn đóng, giảm đóng và cho phép chậm đóng bảo hiểm. Từ đó đã đem lại những kết quả thiết thực và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người tham gia bảo hiểm xã hội.

"Bảo hiểm xã hội đến nay thực sự từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, phòng ngừa, khắc phục rủi ro cho người lao động trong quá trình tham gia lao động," Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.

Nhấn mạnh tinh thần cầu thị, lắng nghe đóng góp của các đại biểu Quốc hội về những tồn tại, hạn chế trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian tới, Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan sẽ khẩn trương đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi một cách căn cơ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm; thể chế hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm, trong đó, có một số nội dung đã tiến hành như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản được đại biểu Quốc hội nêu như phát triển hệ thống xã hội đa tầng; sửa đổi, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu; đảm bảo nguyên tắc “đóng-hưởng” công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững; điều chỉnh chính sách hưởng một lần; phát triển lực lượng tham gia khu vực phi chính thức; đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Trước mắt, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, phải chú trọng việc đổi mới công tác tuyên truyền để người lao động đồng tình tham gia, dần dần hình thành văn hóa an sinh trong lao động như kinh nghiệm các quốc gia phát triển; sử dụng các quỹ ngắn hạn đúng mục đích, tăng quyền lợi cho người lao động; nghiên cứu, điều chỉnh, phát huy kết dư trong hỗ trợ thúc đẩy thị trường lao động; xây dựng các chính sách hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới khâu tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất Quốc hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chính sách; giao cho Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sử dụng kết dư của các Quỹ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch và các yếu tố rủi ro; đồng thời, đề nghị Quốc hội bổ sung vào kết luận phiên họp, nghị quyết phiên họp một số nội dung kết luận làm căn cứ để Chính phủ triển khai./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất