Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”
Một góc huyện miền núi Khánh Vĩnh. (Ảnh: congthuong.vn)

Một góc huyện miền núi Khánh Vĩnh. (Ảnh: congthuong.vn)

Tuy nhiên, ở địa phương này hiện vẫn còn hai huyện miền núi rất khó khăn về kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo cao là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Vì thế, Khánh Hòa đang nỗ lực dồn sức cho công cuộc giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số còn gặp khó

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Khánh Hòa có 12.874 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,86%/tổng số hộ dân trong tỉnh; trong đó, huyện Khánh Sơn có 3.530 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 47,43% tổng số hộ dân trong huyện và huyện Khánh Vĩnh có 4.831 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,90% tổng số hộ dân trong huyện.

Đáng lo ngại, nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo ở hai huyện miền núi còn cao; chênh lệch mức sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm so với các địa phương chưa được thu hẹp nhiều…

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng nêu trên do điều kiện sống và sản xuất khó khăn. Nơi đây địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt nhiều; thiên tai, thời tiết bất thường; dịch bệnh diễn biến phức tạp; nhiều hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu đất, thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất...

Thêm vào đó, việc huy động nguồn lực tại chỗ để đầu tư cho công tác giảm nghèo còn gặp khó, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ cho người nghèo; chưa có giải pháp tập trung và ưu tiên nguồn lực vào giải quyết các vấn đề sinh kế ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân; số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện còn ít, doanh thu nhỏ, chưa thu hút được nhiều lao động vào làm việc để chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương và tiêu thụ sản phẩm do người dân sản xuất ra…

Ghi nhận thực tế tại thị trấn Khánh Vĩnh cho thấy, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất còn hạn chế; việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang gặp khó do đa số hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa: Để hướng mục tiêu đến năm 2025, 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh không còn hộ nghèo, trong năm 2023, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiểu quả các chính sách giảm nghèo đa chiều với mục tiêu đạt mức giảm từ 1 - 1,5%, riêng Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt 7% trở lên.

Chính vì vậy, từ đầu năm nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương đã tập trung nghiên cứu, đề ra nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo nhằm tạo hiệu quả thực chất; trong đó, dành sự quan tâm lớn đối với địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ dành hơn 194,9 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu cho 2 huyện này và xã Vạn Thạnh của huyện Vạn Ninh.

Tỷ lệ hộ nghèo ở Khánh Sơn và Khánh Vĩnh còn cao. (Ảnh: congthuong.vn)

Tỷ lệ hộ nghèo ở Khánh Sơn và Khánh Vĩnh còn cao. (Ảnh: congthuong.vn)

Bên cạnh đó, các địa phương đang tiến hành khảo sát nhà ở của hộ nghèo và cận nghèo. Trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo mẫu thiết kế mà Sở Xây dựng đã ban hành và tích cực vận động có thêm nguồn vốn đối ứng của gia đình, sự hỗ trợ của bà con dòng họ, địa phương; với mục tiêu tạo nơi ở vững chắc, giúp hộ nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp.

Hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo

Hiện nay, Khánh Hòa đang nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập.

Trong đó đáng chú ý, tập trung hỗ trợ hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo bền vững và phấn đấu đến cuối năm 2025, hai huyện này đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo; thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 2 huyện này tăng 1,8 lần so với năm 2020. Đến cuối năm 2023, huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh không còn hộ nghèo có thành viên là người có công; không còn hộ tái nghèo trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hỗ trợ mô hình trồng bưởi da xanh cho hộ nghèo huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: congthuong.vn)

Hỗ trợ mô hình trồng bưởi da xanh cho hộ nghèo huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: congthuong.vn)

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị của tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường phân cấp cho cơ sở để chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện; đồng thời, thực hiện sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tăng cường đầu tư và có thêm chính sách thu hút nhà đầu tư vào kết cấu hạ tầng tại khu vực miền núi, đặc biệt hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sinh kế của người dân, như giao thông miền núi tại các thôn, bản; xây dựng chợ, trung tâm thương mại...

Đặc biệt, tỉnh ban hành Đề án giảm nghèo bền vững chung cho hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và tổ chức triển khai bố trí nguồn lực hiệu quả để đảm bảo thực hiện tốt chính sách giảm nghèo.

Trong đó, nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ cải thiện thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp, tăng cường liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn; chính sách hỗ trợ chi phí, vay vốn cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn có nhu cầu ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động; chính sách ưu tiên đầu tư cho các dự án, công trình phát huy hiệu quả nhanh như: Giao thông, thủy lợi, quy hoạch sắp xếp dân cư... gắn với phát triển sản xuất, tiếp cận thuận lợi dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục.

Ông Nguyễn Phú Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Vĩnh - cho biết, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất còn hạn chế; việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng gặp khó do đa số hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, UBND thị trấn Khánh Vĩnh đã lập tổ công tác hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025; kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương mà thành viên có các tổ trưởng, bí thư chi bộ ở tổ dân phố; lên danh sách 52 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo vào cuối năm nay và phân công thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của thị trấn phụ trách để nắm bắt tình hình, đánh giá từng tiêu chí thiếu hụt và có giải pháp hỗ trợ phù hợp; chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội; quan tâm hỗ trợ sinh kế, việc làm và cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất, gắn với hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp.

Chia sẻ của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho thấy: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 còn rất nhiều nội dung, phần việc, chỉ tiêu chưa thực hiện được. Do đó, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững, nhất là việc thực hiện hiệu quả các chính sách, hoạt động về hỗ trợ việc làm bền vững, hỗ trợ hiệu quả các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhiều gia đình ở huyện miền núi Khánh Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sầu riêng cho thu nhập cao. (Ảnh: congthuong.vn)

Nhiều gia đình ở huyện miền núi Khánh Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sầu riêng cho thu nhập cao. (Ảnh: congthuong.vn)

Khẩn trương rà soát lại số hộ nghèo không thể thoát nghèo (bảo trợ xã hội, bệnh tật, neo đơn…) để tách riêng và có chính sách hỗ trợ thường xuyên. Các đoàn thể vận động người dân tham gia chính sách tạo việc làm; cấp xã xây dựng kế hoạch hành động về giảm nghèo cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương; rà soát cụ thể số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở để có chính sách hỗ trợ phù hợp...

Năm 2023, UBND tỉnh Khánh Hòa dành hơn 4 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập tốt để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo. Trong đó, dành nguồn lực hỗ trợ một số mô hình nuôi dê, bò, heo, gà thả vườn, trồng cây ăn quả… Cùng với đó, chuyển giao, ứng dụng quy trình kỹ thuật mới theo hướng "cầm tay chỉ việc" cho hộ nghèo; hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, công cụ, thiết bị, giống… cho hộ nghèo ổn định sản xuất./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất