Bình Thuận thu hút 64 dự án điện gió và điện mặt trời
 Ảnh minh họa (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận cho khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch bổ sung, đến nay đa số đang thực hiện các công việc theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 05 dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, tổng diện tích 340ha, tổng công suất 177,48 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.981 tỷ đồng; 02 dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (nguyên tắc), đã lập bổ sung Quy hoạch điện lực tỉnh, UBND tỉnh đã trình Bộ Công thương, tổng diện tích 350 ha, tổng công suất 250 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.608 tỷ đồng; 01 dự án đã lập bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, Bộ Công thương đã phê duyệt, tổng diện tích 282ha, tổng công suất 200MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.191 tỷ đồng; 43 dự án đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch điện lực bổ sung, UBND tỉnh đã trình Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt, với tổng diện tích 2.817,65ha, tổng công suất 2.284,6MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 58.359 tỷ đồng.

Trong đó có 07 dự án Bộ Công thương đã tổ chức họp thẩm định, với tổng diện tích 380 ha, tổng công suất 270MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 7.450 tỷ đồng; 13 dự án đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch điện lực bổ sung, gửi Sở Công thương, đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt, với tổng diện tích 1.467,3 ha, tổng công suất 1.055,6 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 30.644 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng Bình Thuận có 64 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng diện tích 5.257 ha, tổng công suất 3.967,7 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 107.783,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định rằng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cứ khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp báo cáo với sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, qua đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện dự án./.

Nguồn: baobinhthuan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác