Cần Thơ đẩy nhanh việc triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội
Công an phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt cùng Ban nhân dân khu vực Thới Hòa 1 đi tặng quà cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Công an phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt cùng Ban nhân dân khu vực Thới Hòa 1 đi tặng quà cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hướng tới việc ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đang đẩy nhanh việc rà soát, triển khai các gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, trong thời gian tới cần tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhất là đối với các chính sách chưa có kết quả hay có kết quả thấp. Đối với các địa phương có kết quả thực hiện chưa cao cũng như các chính sách hỗ trợ tiền mặt cho người lao động.

Bên cạnh đó, kết hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, vấn đề hồ sơ thủ tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn trong quá trình triển khai nghị quyết trên địa bàn. Cụ thể, việc thực hiện hồ sơ đề nghị phê duyệt ở cấp huyện và kiểm tra ở cấp thành phố còn nhiều thiếu sót, tình trạng nộp hồ sơ (kể cả nộp trực tuyến) nhưng chưa đủ thành phần hồ sơ dẫn đến phải trả lại. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã phải trả lại 21 trong tổng số 87 hồ sơ của các đơn vị, địa phương, chiếm 24,14 %.

Vì vậy, Sở sẽ tăng cường việc thống nhất hướng dẫn hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg bằng nhiều hình thức để khắc phục kịp thời, có hiệu quả cao các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy định về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và giải ngân kinh phí hỗ trợ. Một trong những giải pháp cụ thể quan trọng trong thời gian tới đó là liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục đúng quy định để làm mẫu thực hiện cho các doanh nghiệp khác.

Tính đến ngày 2/9/2021, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 3.655 người sử dụng lao động, 76.268/78.523 lượt người, với kinh phí trên 46,02 tỷ, đạt 97,13% so với số lượng được phê duyệt. Tất cả các quận, huyện và cơ quan thực hiện cấp thành phố đã vào cuộc với các mức độ khác nhau để thực hiện có kết quả ở 9/12 chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thành phố cũng cơ bản hoàn thành việc thực hiện Chính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Chính sách hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất