Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội và thành quả'
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Với trên 800 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, sách, ấn phẩm, giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; phác họa 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta; khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, vị trí quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lịch sử Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong không gian trưng bày của Bảo tàng tỉnh còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Trưng bày chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội; Thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2020; trưng bày sách báo, ấn phẩm về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; những tấm gương anh hùng, liệt sỹ và ấn phẩm báo xuân Tân Sửu 2021.

Các tác phẩm trưng bày giúp cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là thế hệ trẻ có những nhận thức sâu sắc về chặng đường lịch sử dân tộc dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nói riêng; hiểu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng; đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 28/2 nhằm phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham quan tìm hiểu./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất