Tổng thống Singapore Halimah Yacob vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất