Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Gutierrez đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất