Quân đội Việt Nam giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển đồ đạc khỏi nơi đổ nát
Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất