Những 'pháo đài thép' trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc
Nhà giàn DK1/9 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/9 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Đến nay, trên toàn khu vực có 15 điểm đóng quân là các nhà giàn kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu từ 15 - 30m, do các cán bộ, chiến sĩ thuộc Khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ. Nhà giàn DK1 như những “pháo đài thép” đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/21 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/21 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/17 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/17 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/20 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/20 tại cụm Ba Kè (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/2 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/2 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất