Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất