Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn kiều bào tiêu biểu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ

Đoàn kiều bào tiêu biểu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ

Đoàn kiều bào tiêu biểu tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

Đoàn kiều bào tiêu biểu tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất