Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất