Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất