Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư
Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà Sénégal Abdoulaye Barro đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất