Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất