Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng đầu năm mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng đầu năm mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mừng tuổi nhân dân tham dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mừng tuổi nhân dân tham dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Phản hồi

Các tin khác